Wat willen we

Het Wereldkoor Deventer is een vierstemmig gemengd koor en zingt Wereldmuziek.
In wezen gaat wereldmuziek altijd over universele waarden en gevoelens, vertolkt in taal en cultuur van een specifiek volk of groep mensen.
Om als Wereldkoor deze liederen tot hun recht te laten komen proberen we ons in te leven in de gevoelens en waarden die aan de basis van het lied staan.
Vervolgens geven we daar vorm aan in de manier waarop we het lied presenteren aan onze luisteraars. Dat is niet altijd even gemakkelijk. De taal is natuurlijk een barrière.
Het vraagt ook onderzoek: Waar komt het lied vandaan? Wanneer wordt het gezongen, bij welke gelegenheden? Wat betekent de tekst? Wat zegt de muziek ons (b.v. vrolijk, melancholisch, stralend …..)
Daarnaast willen we er als een eenheid staan. Iedere partij heeft een eigen rol en binnen iedere partij heeft iedere persoon, iedere stem weer een eigen rol. Samen maken we het spel.

En natuurlijk zijn we ook een koor van gezelligheid en sociale uitwisseling.

Reacties zijn gesloten.